Termeni si conditii

Mentor International SRL cat si site-urile sale de comert electronic sau de alte tematici functioneaza dupa legislatia valabila in Romania.Folosirea site-urilor de comert electronic pentru vizitare si cumparaturi implica din partea clientului acceptarea termenilor si conditiilor de functionare ale acestora.

Comertul electronic este sustinut din punct de vedere juridic de urmatoarele legi:
Legea comerţului electronic - 365/2002
Legea 51/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă
Legea privind clauzele abuzive Óncheiate Óntre comercianţi şi consumatori, nr. 193/2000;
Legea pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date - 677 / 2001
Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
Legea privind prevenirea şi combaterea pornografiei - 196/2003 publicată Ón Monitorul Oficial Nr. 342 / 20 mai 2003
Aceste legi sunt completate de o serie de Hotarari, Regulamente, Ordonante, Dispozitii, Norme.

DEFINITII
Cumparator - persoana fizica, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
Vanzator - societatea comerciala Mentor International SRL, avand sediul social in Bucuresti, Strada Liliacului 47 D, Sector 1, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/16584/2004, CIF RO 16850091.
Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.
Comanda - un document electronic ce apare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul isi exprima acordul sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator.
Drepturi de proprietate Intelectuala ( DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, patente, drepturi de model, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda aparuta intre Vanzator si Cumparator.

DOCUMENTE CONTRACTUALE
Odata cu lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-urile anterior mentionate, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.
Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:
Comanda (care are stipulate datele de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
Factura pentru Bunuri si servicii
Specificatiile Cumparatorului (daca este cazul)
Termeni si conditii
Daca Vanzatorul confirma comanda, aceasta implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator si emiterea facturii. Termenii si conditiile generale de vanzare sunt parte a Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
Vanzatorul isi va utiliza cu bune credinta cunostintele sale profesionale pentru a atinge scopul mentionat in Comanda, va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului.
Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. Din considerente legate de spatiu, a structurarii informatiei sau elemente grafice descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face demersuri de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost cumparat.
Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau in media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator in scopul derularii contractului.
De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt proprietate a Mentor International SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

CONFIDENTIABILITATE - PUBLICITATE
Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor fi folosite numai in vederea stabilirii comunicarii cu Cumparatorul, pentru o buna desfasurare a livrarii produselor comandate precum si pentru transmiterea ofertelor, promotiilor magazinului virtual. Datele clientilor nu vor fi folosite, si nici furnizate altor parti.
Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

LIVRAREA PRODUSELOR COMANDATE
Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei. Produsele vor fi livrate la adresa de livrare indicata in comanda plasata in magazin
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile folosind modalitati de expeditie adecvate pentru acestea: autovehicule proprii, societati de curierat door-to-door, s.a. catre Cumparator.
In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

TERMENE PENALITATI
In cazul in care termenele de livrare si/sau lansare a Comenzii nu pot fi respectate, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.
In cazul in care Cumparatorul intarzie nejustificat plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5 % pe zi din suma datorata.
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii.

FACTURARE - PLATI
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

ACCEPTARE
Acceptarea se considera facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul are responsabilitatea aducerii la conformitate a Produselor si Serviciilor. De asemenea, Cumparatorul poate beneficia de returul produselor.

GARANTII
Toate produsele comercializate de catre acest site, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
Certificatele de garantie fie sunt emise direct de producator, in cazul in care acesta are o retea de service nationala, fie sunt emise de catre vanzator.
In cazul certificatelor de garantie emise de producatori, produsul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei.
In cazul certificatelor de garantie emise de vanzator, acesta va face demersurile necesare rezolvarii garantiei. Sesizarile legate de garantie se fac la adresa office@ementor.ro
Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa office@ementor.ro. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.
In vederea acordarii garantiei pentru produsele cumparate din magazinul virtual, produsele trebuie insotite cu ambalajul original, cu toate accesoriile cu care s-a livrat produsul, cu factura fiscala in original si certificatul de garantie pe care il primiti impreuna cu produsul. Deasemenea, etichetele si sigiliile producatorilor nu trebuiesc rupte sau dezlipite.
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile sus mentionate, nu se va putea acorda garantia produsului care necesita acest lucru.
Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator, acestea garanteaza Cumparatorul impotriva oricarei non conformitati sau viciu ascuns care poate afecta intreaga sau o parte a Bunurilor si Serviciilor, cu exceptia uzurii normale, pentru o perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garantie.

TRANSFERUL PROPRIETATII
Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului . La momentul livrarii la locatia indicata va avea loc semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului. In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a bunurilor si serviciilor comandate.

RASPUNDERE
Vanzatorul nu poate fi facut responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricareia din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrarea acestora si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul poate fi facut raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

FORTA MAJORA
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA
Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Cumparator se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceast lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul vanzatorului.

INFORMATII PRIVIND DEEE
Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate selectiv.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protectia mediului, OUG 78/2000 - privind regimul deseurilor, in temeiul dispozitiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deseurile de echipamente electrice si electronice, clientii vor avea in vedere urmatoarele:
- clientii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a colecta selectiv aceste DEEE;
- colectarea acestor deseuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispozitia producatorilor de catre Autoritatile administratiei publice locale care au obligatia potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodariile particulare si de a pune la dispozitia producatorilor spatiile necesare pentru infiintarea punctelor de colectare a DEEE;
- clientii pot preda DEEE in mod gratuit la punctele de colectare specificate in momentul achizitiei unui produs nou din aceeasi categorie
Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu doua linii in forma de X.

PREVEDERI DIVERSE
Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti. Nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre vanzator si cumparator, referitoare la prezentul Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa agreeata si semnata de ambele parti.

Utilizator: 
Parola: 
Mentor International SRL este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr.9752.
Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. Copyright 2011 officepoint.ro Toate drepturile rezervate conform legii nr. 8/1996 si 285/2004 privind drepturile de autor.

ANPC

Creare Site, Firma de Web Design